DEPARTAMENTUL  PR are ca obiective principale promovarea imaginii Asociației Tineretul ONU din România precum și administrarea brand-ului.
Activitatea departamentului se desfășoară prin emiterea de comunicate de presă, menținerea de relații cu presa, menținerea unei pagini de internet actualizate, administrarea rețelelor de socializare, crearea de materiale vizuale pentru asociație și pentru fiecare proiect în parte. Totodată, acest departament încheie parteneriate de promovare cu trusturile de presă și cu alte ONG-uri.

DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE are ca obiective principale recrutarea, motivarea și formarea membrilor.
În cadrul departamentului de resurse umane sunt stabilite următoarele direcții de desfășurare a activității:
1. Recrutare
2. Formare
3. Motivare și Evaluare

DEPARTAMENTUL MARKETING are ca obiectiv principal atragerea de fonduri pentru implementarea proiectelor și pentru funcționarea Asociației.
În cadrul departamentului sunt stabilite următoarele direcții de desfășurare a activității:
1. Direcția Finanțări Private și Publice
2. Direcția 2%

SECRETARIATUL Filialei are ca scop gestionarea documentelor juridice, cât și a resurselor financiare.

DEPARTAMENTUL  PROIECTE se ocupă cu elaborarea și implementarea de proiecte ale asociației și de atragerea de finanțări.
Acesta este împărțit pe două direcții:
1. Direcția elaborare și implementare
2. Finanțări proiecte.